Zoek product:

Recht op herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wij zullen uw betaling restitueren zodra we het goed terug ontvangen hebben, of zodra u ons voorzien heeft van bewijs dat u de het goed teruggestuurd heeft. Om het recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons, Fenix Outdoor Ecom AB hierover te informeren.

U kunt het modelformulier voor herroeping langs elektronische weg invullen en versturen, of gebruik deze PDF versie.


Indien u deze optie gebruikt, zullen wij u zo snel mogelijk een bericht van ontvangst van het formulier sturen. Bekijk onze pagina over retourzendingen voor meer informatie over het retourneren van uw product(en), of neem contact op met de Fjällräven klantenservice.  

Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en versturen als u de overeenkomst met Fenix Ecom AB wilt herroepen.

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep. 

  • Vul het/de artikelnummer(s) hieronder in:
 • * Vereiste velden

  Wettelijk vereiste instructie over het Recht op Herroeping:

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Fenix Outdoor E-Com AB, customerservice@fjallraven.se - Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Nederland -  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

  U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Zie online formulier hierboven. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Rechtsgevolgen van herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

  De kosten voor het retourlabel vallen op uw rekening.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.